lt ru en

--
 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ, LAUKIANČIŲ KIRSTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ, EILIŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos naudojimo sąlygos nustato transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) naudojimo tvarką.

II. EVIS TEIKIAMOS PASLAUGOS
2. EVIS interneto svetainėje www.ltsiena.lt; www.ltborder.lt; www.ltborder.eu; www.ltsiena.eu www.lithuanianborder.eu; (toliau – EVIS internetinė svetainė) suteikiama informacija apie:
2.1. laisvą (nerezervuotą) Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo laiką Kybartų, Medininkų, Lavoriškių ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP);
2.2. transporto priemonių, laukiančių prieš pasienio kontrolės punktus, eiles.
3. EVIS vartotojui EVIS internetinėje svetainėje pasirinkus jam patogų laisvą valstybės sienos kirtimo laiko intervalą, pasienio kontrolės punktą, kuriame numatoma kirsti valstybės sieną ir pateikus reikalaujamus duomenis, galima rezervuoti pasirinktą sienos kirtimo laiko intervalą (toliau – rezervavimas). 
Rezervavimas patvirtinamas, jeigu:
3.1. vartotojas vienu iš EVIS internetinėje svetainėje nurodytų būdų apmoka už rezervaciją;
3.2. registruojamos transporto priemonė nėra jau registruota esamoje virtualioje EVIS eilėje; 

3.3. Apmokėjimas buvo atliktas ne vėliau kaip per 20 min. nuo vietos eilėje pasirinkimo momento.
4. Transporto priemonei rezervuotu laiku atvykus į priešais PKP įrengtą laukimo aikštelę (toliau – Laukimo aikštelė), arba, jeigu tokios aikštelės nėra, priešais PKP privažiavimo kelyje esančią laukimo zoną (toliau – Laukimo zona), transporto priemonė, numerių nuskaitymo įrenginio pagalba nuskaičius jos valstybinį numerį, užregistruojama valstybės sienos kirtimui ir informacinėse švieslentėse pateikiama informacija apie kvietimą vykti į PKP. Laukimo aikštelės įrengtos priešais Kybartų PKP (J. Basanavičiaus g. 55, Kybartai), prieš Medininkų PKP (magistralinio kelio A3 Vilnius – Minskas 29,9 km) ir prieš Šalčininkų PKP (priešais patį PKP).

5. Iki 1 val. parkavimas Laukimo aikštelėse - nemokamas. Už ilgesnį parkavimą Laukimo aikštelės savininkui ar nuomininkui mokamas jo nustatytas mokestis.
6. EVIS taip pat registruoja iš anksto neregistruotas transporto priemones, suteikdama galimybę to pageidaujantiems transporto priemonių vairuotojams kirsti valstybės sieną be išankstinės registracijos, laukiant bendroje eilėje. Vairuotojai, numerių nuskaitymo įrenginių pagalba nuskaičius jų transporto priemonių valstybinius numerius ir užregistravus transporto priemones į virtualią eilę, informacinių švieslenčių pagalba informuojami apie kvietimą vykti į PKP.
7. Transporto priemonėms, jau atvykusioms į Laukimo aikštelę ar Laukimo zoną ir neturinčioms išankstinio rezervavimo, atlikti išankstinio rezervavimo negalima. 
Transporto priemonėms, iš anksto registruotoms valstybės sienos kirtimui, prieš rezervuotą laiką ketinant kirsti valstybės sieną bendros eilės tvarka, išankstinė rezervacija  turi būti anuliuota. Anuliuoti išankstinę rezervaciją gali pats vartotojas arba į Laukimo aikštelę atvykęs vairuotojas gali duoti sutikimą kad išankstinė rezervacija būtų anuliuota.
8. EVIS sudaro galimybę pirmumo teise kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną transporto priemonėms, kurios pagal galiojančius teisės aktus turi tokią teisę.

III. EVIS NAUDOJIMAS
9. Valstybės sienos kirtimo laiko intervalo ir vietos rezervavimas EVIS interneto svetainėje:
9.1. pasirenkamas pasienio kontrolės punktas;
9.2. pasirenkamas galimas valstybės sienos kirtimo laiko intervalas;
9.3. nurodoma, kokios kategorijos transporto priemone EVIS vartotojas ketina kirsti valstybės sieną: A – motociklai (tik Kybartų PKP); B – lengvieji automobiliai (tik Kybartų PKP); C – krovininiai automobiliai (Kybartų, Medininkų, Lavoriškių ir Šalčininkų PKP); D – autobusai (tik Kybartų PKP).
9.4. pateikiami duomenys:
9.4.1. transporto priemonės modelis ir markė;
9.4.2. transporto priemonės valstybinis numeris;
9.4.3. teisės aktų nustatyta tvarka suteikto prioriteto kirsti valstybės sieną be eilės požymis; 
9.4.4. EVIS vartotojo – fizinio asmens vardas ir pavardė;
9.4.5. EVIS vartotojo - fizinio asmens telefono numeris;
9.4.6. EVIS vartotojo – fizinio asmens elektroninio pašto adresas;
9.4.7. juridinio asmens pavadinimas;
9.4.8. juridinio asmens kodas;
9.4.9. juridinio asmens pridėtinės vertės mokėtojo kodas;
9.4.10. juridinio asmens adresas;
9.4.11. juridinio asmens telefono numeris;
9.4.12. juridinio asmens elektroninio pašto adresas.
9.5. EVIS interneto svetainėje nurodytu būdu (bankiniu pavedimu, kreditinėmis kortelėmis) atliekamas mokėjimas už rezervavimo paslaugą;
9.5.1. per EVIS interneto svetainėje nurodytą laiką neatlikus mokėjimo, rezervavimas panaikinamas;
9.6. EVIS svetainėje patvirtinamas rezervavimas ir nurodoma konkretus laikas, kada transporto priemonė turi atvykti į Laukimo aikštelę ir laiko tarpas, kada transporto priemonė bus nukreipta į pasienio kontrolės punktą. Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas rezervavimo patvirtinimas.
9.7. Viena transporto priemonė vienu metu gali turėti tik vieną rezervuotą vietą virtualioje eilėje - ta pati transporto priemonė negali turėti dviejų rezervacijų (net ir per skirtingus PKP).
9.8. Redaguoti rezervavimą galima tik 3 kartus ir ne vėliau kaip likus trims valandoms iki pasirinkto sienos kirtimo laiko intervalo pradžios. Redaguojant vartotojas turi pateikti (įvesti) rezervavimo identifikavimo unikalų numerį ir transporto priemonės valstybinį numerį;
9.8.1. B ir D kategorijų transporto priemonėms gali būti redaguojamas tik sienos kirtimo laikas;
9.8.2. neregistruotas vartotojas C kategorijos transporto priemonėms gali redaguoti tik sienos kirtimo laiką;
9.8.3. registruotas vartotojas C kategorijos transporto priemonėms gali redaguoti sienos kirtimo laiką ir vairuotojo duomenis.
9.9. Rezervuotą vietą eilėje gali anuliuoti (pripažinti negaliojančia) pats EVIS vartotojas, pateikdamas (įvesdamas) rezervavimo identifikavimo unikalų numerį ir transporto priemonės valstybinį numerį.
9.10. Vieta eilėje pripažįstama negaliojančia, jeigu:
9.10.1. atėjus rezervuotam laikui transporto priemonė kviečiama į PKP, bet transporto priemonės Laukimo aikštelėje ar Laukimo zonoje nėra;
9.10.2. transporto priemonė, pakviesta į PKP išvažiuoja iš Laukimo aikštelės ar Laukimo zonos, tačiau per nustatytą laiką neįvažiuoja į PKP;
9.10.3. transporto priemonė į Laukimo aikštelę ar Laukimo zoną atvyko pavėlavusi daugiau nei 15 min. nuo rezervacijos patvirtinime nurodyto privalomo atvykimo laiko.
10. Valstybės sienos kirtimas.
10.1. Transporto priemonė vyksta į pasirinktą PKP ir kelio ženklų pagalba nukreipiama į Laukimo aikštelę ar Laukimo zoną, kurioje nuolat budi EVIS paslaugų teikėjo darbuotojas (toliau – prižiūrintis darbuotojas).
10.2. Transporto priemonei įvažiuojant į Laukimo aikštelę ar Laukimo zoną, sustojus prie pakeliamo užtvaro, nuskaitomas transporto priemonės valstybinis numeris. Nesėkmingo valstybinio numerio nuskaitymo atveju, vairuotojas šalia numerių nuskaitymo įrenginio esančio pasikalbėjimo įrenginio pagalba kreipiasi į prižiūrintį darbuotoją. Prižiūrintis darbuotojas pataria, kokius veiksmus vairuotojas turi atlikti (transporto priemonės perstatymas, numerių nuvalymas). Jeigu, atlikus nurodytus veiksmus, numerių nuskaitymas neįvyksta, prižiūrintis darbuotojas turi teisę transporto priemonės valstybinį numerį registruoti rankiniu būdu.
10.3. Nuskaičius transporto priemonės valstybinį numerį nustatoma, ar transporto priemonė yra iš anksto registruota valstybės sienos kirtimui.
10.3.1. Jei transporto priemonė yra iš anksto registruota, tikrinama, ar laiku ji atvyko:    
10.3.1.1. jeigu transporto priemonė atvyko prieš nustatytą laiką, vairuotojui siūloma pasirinkti – užimti vietą bendroje eilėje, ar, esant galimybei, įvažiavus į Laukimo aikštelę, sulaukti rezervuoto laiko;
10.3.1.2. jeigu transporto priemonė atvyko daugiau nei 15 minučių vėliau, nei rezervacijos patvirtinime nurodytas atvykimo laikas, rezervacija panaikinama ir transporto priemonė gali būti nukreipiama į bendrą eilę:
10.3.1.3. jeigu transporto priemonė atvyko laiku, nuskaičius valstybinį numerį, transporto priemonė nukreipiama į stovėjimo vietą, kur laukia, kol informacinių švieslenčių pagalba bus pakviesta kirsti valstybės sieną; 
10.3.1.4. dėl nenumatytų priežasčių sutrikus Lietuvos Respublikos ar kaimyninės šalies pasienio kontrolės punkto darbui, ir neesant laisvų vietų Laukimo aikštelėje, iš anksto internetu  registruotos transporto priemonės stoja į bendrą eilę prieš Laukimo aikštelę. Laikas praleistas šioje eilėje, skaitomas kaip pateisinamas vėlavimas.
10.3.2. Transporto priemonių, teisės nustatyta tvarka turinčių teisę valstybės sieną kirsti be eilės, valstybiniai numeriai taip pat nuskaitomi prie įvažiavimo į Laukimo aikštelę ar Laukimo zoną ir, esant pirmai galimybei, šios transporto priemonės nukreipiamos į PKP.
10.4. Valstybės sienos kirtimo procesas yra įtakojamas daugybės įvairių faktorių, todėl realus kvietimo vykti į PKP laikas gali būti vėlesnis, nei laiko intervalas, nurodytas rezervuojant.
10.5. Kviečiamos kirsti valstybės sieną transporto priemonės privažiuoja prie išvažiavimo iš Laukimo aikštelės ar Laukimo zonos, kur jų valstybiniai numeriai nuskaitomi ir, jeigu jie atitinka numerius virtualioje eilėje, pakyla automatinis užtvaras ir transporto priemonė vyksta į PKP.
10.6. Jeigu eilė transporto priemonei vykti į PKP dar neatėjo, tačiau transporto priemonė išvažiuoja iš Laukimo aikštelės ar Laukimo zonos, eilės rezervavimas panaikinamas.
10.7. Laikas, per kurį transporto priemonė, gavusi kvietimą kirsti valstybės sieną, turi atvykti į PKP, nustatomas kiekvienam PKP individualiai. Apie šį laiko tarpą vairuotojai informuojami Laukimo aikštelėje.
10.8. Transporto priemonei laiku atvykus prie įvažiavimo į PKP, nuskaičius jos valstybinį numerį, pakyla automatinis užtvaras ir transporto priemonė įvažiuoja į PKP.
10.9. Jeigu transporto priemonė prie įvažiavimo į PKP atvyksta vėliau, nei nustatytas laikas, ji praranda teisę įvažiuoti į PKP. Tokia transporto priemonė apsukama, nukreipiama į Laukimo aikštelę ar Laukimo zoną ir valstybės sienos kirtimui turi registruotis iš naujo.
10.10. Valstybės sienos kirtimo be eilės atvejai.
10.10.1. Be eilės kirsti valstybės sieną turi teisę:
Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių oficialių delegacijų narių transporto priemonės, bei transporto priemonės, kuriomis vyksta asmenys, turintys diplomatinius pasus, transporto priemonės, vežančios keleivius reguliariais reisais, kelionės leidimuose nurodytu laiku, krovininės transporto priemonės, 
gabenančios mirusiuosius, greitai gendančius krovinius, pavojingus (1-9 klasės) krovinius, gyvulius, prekes, skirtas paramai ir labdarai, transporto priemonės, vežančios nereguliariais reisais turistines grupes ar keleivių grupes, sudarytas iš vaikų iki 16 metų, trečiųjų valstybių piliečių turistines grupes, arba į trečiąsias valstybes vykstančių Lietuvos Respublikos piliečių turistines grupes, transporto priemonės, vežančios asmenis, turinčius oficialius pranešimus apie artimųjų mirtį, vykstančius į darbą, mokymo įstaigą, ir grįžtantys iš jų, taip pat vykti be eilės turi teisę asmenys, kurių sąrašą sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka, kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta Lietuvos Respublikos įstatymais, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lengvieji automobiliai, kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemonės registravimo liudijimą ir neįgaliojo pažymėjimą, ir lengvieji automobiliai, kuriais vežami asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais, arba asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą, įleidžiami ir tikrinami be eilės ne daugiau kaip vieną kartą per parą.
10.10.2. Jeigu turinti rezervuotą valstybės sienos kirtimo laiką transporto priemonė atvyko laiku ir yra registruota, kaip turinti teisę kirsti valstybės sieną be eilės, jos vairuotojas, atvykęs prie įvažiavimo į laukimo aikštelę privalo prižiūrinčiam darbuotojui pateikti teisę valstybės sieną kirsti be eilės įrodančius dokumentus. Jeigu šie dokumentai nėra pateikiami, toks rezervavimas yra panaikinamas ir transporto priemonė nukreipiama į bendrą eilę.  

IV. EVIS VARTOTOJAI
11. EVIS vartotojai gali būti registruoti ir neregistruoti.
11.1. Registruoti EVIS vartotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, EVIS internetinėje svetainėje užpildę pateiktą elektroninę formą ir tuo būdu sudarę EVIS paslaugų teikimo sutartis.
11.1.1. Registruoti vartotojai vienu metu gali registruoti kelias C kategorijos transporto priemones sienos kirtimui keliuose pasienio kontrolės punktuose, keisti rezervuotą laiką, ir vairuotojo duomenis;
11.1.2. registruotu vartotoju tapti galima pateikiant prašymą tapti registruotu EVIS vartotoju. Prašymas pateikiamas EVIS interneto svetainėje užpildžius elektroninę formą.
11.2. Neregistruoti vartotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, besinaudojantys EVIS teikiamomis paslaugomis, bet nesudarę EVIS paslaugų teikimo sutarčių.
11.2.1. Neregistruoti vartotojai vienu metu gali registruoti tik vieną transporto priemonę ir keisti rezervuotą laiką.

V. MOKESTIS UŽ IŠANKSTINĘ VALSTYBĖS SIENOS KIRTIMO LAIKO REZERVACIJĄ IR JO MOKĖJIMO TVARKA
12. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos  nuo 2017-01-16 įvedė mokestį už išankstinę registraciją internetu kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną (toliau – išankstinė registracija). Mokesčio dydis už vienkartinę išankstinę registraciją - 4,80 Eur krovininėms transporto priemonėms (plius numatomas pervedimo mokestis - 0,20 Eur) ir 1,00 Eur lengvosioms transporto priemonėms (plius numatomas pervedimo mokestis - 0,15 Eur). Mokestis bus mokamas rezervuojant vietą internetu www.ltsiena.lt mokėjimo kortelėmis ar per elektroninės bankininkystės sistemą (banklink). 
13. Išankstinė registracija internetu neprivaloma, ši paslauga teikiama tik jos pageidaujantiems. 
14. Mokesčio už išankstinę registraciją internetu į transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilę (toliau – mokestis) dydis nustatomas įvertinus tokios registracijos paslaugos teikimo išlaidas ir patvirtinamas Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcijos) direktoriaus įsakymu.
15. Mokesčio dydis skelbiamas Transporto priemonių, laukiančių kirsti valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos portale bei Direkcijos internetiniame puslapyje.
16. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį ir jo pervedimo kaštus moka Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos portale nurodytomis mokėjimo priemonėmis ir būdais. Mokestis mokamas į Direkcijos nurodytą sąskaitą. 

VI. MOKESČIO UŽ IŠANKSTINĘ VALSTYBĖS SIENOS KIRTIMO LAIKO REZERVACIJĄ GRĄŽINIMO TVARKA
17. Transporto priemonei rezervuotu laiku neįvažiavus į pasienio kontrolės punkto (toliau – PKP) teritoriją, mokestis negrąžinamas, jeigu transporto priemonės savininkas ar valdytojas:
17.1. netinkamai užpildė išankstinės registracijos užsakymo duomenis;
17.2. neatvyko į elektroninės paslaugos užsakymo metu pasirinkto PKP Palaukimo aikštelę ar Palaukimo zoną;
17.3. vėluoja atvykti į pasirinkto PKP palaukimo aikštelę ar palaukimo zoną daugiau kaip 5 val. nuo išankstinės registracijos užsakymo patvirtinime, kuris siunčiamas nurodytu elektroniniu adresu, nurodyto konkretaus atvykimo į pasirinkto PKP palaukimo aikštelę ar palaukimo zoną laiko (toliau – rezervuotas atvykimo laikas) Tačiau, vadovaujantis šių taisyklių 10.3.1.2 papunkčiu, jeigu transporto priemonė atvyko daugiau nei 15 minučių vėliau, nei rezervuotas laikas, rezervacija panaikinama ir transporto priemonė gali būti nukreipiama į bendrą eilę.
17.4. gavęs kvietimą kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną ir išvažiavęs iš PKP palaukimo aikštelės ar palaukimo zonos, vėlavo atvykti į pasirinktą PKP ir dėl šios priežasties transporto priemonė buvo pašalinta iš virtualios eilės;
17.5. nepateikė pirmumo teisę ar teisę kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną be eilės patvirtinančių dokumentų, jeigu registravosi į prioritetinę eilę;
17.6. rezervuota vieta virtualioje transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilėje buvo anuliuota transporto priemonės vairuotojo ar valdytojo iniciatyva (jeigu valstybės sienos kirtimui iš anksto registruota transporto priemonė anksčiau nei registruotas laikas turi kirsti valstybės sieną, tai padartti galima tik transporto priemonės vairuotojo ar valdytojo iniciatyva panaikinus išankstinę registraciją).
18. Jei transporto priemonė dėl šio Aprašo 17 punkte išvardintų priežasčių nukreipiama į bendrąją transporto priemonių palaukimo eilę, transporto priemonių savininkui ar valdytojui norint iš naujo užsisakyti elektroninę paslaugą, šis mokestis turi būti sumokamas pakartotinai.
19.  Sumokėtas mokestis už išankstinę registraciją grąžinimas tik tuomet, kai užsakyta paslauga nesuteikiama transporto priemonei neįvažiuojant į PKP ne dėl transporto priemonės savininko ar valdytojo kaltės ir transporto priemonę iš palaukimo aikštelės nukreipti į PKP vėluojama daugiau kaip 5 val. nuo rezervuoto valstybės sienos kirtimo laiko tarpo pabaigos.
20.  Esant 19 punkte nurodytam mokesčio gražinimo pagrindui ir Direkcijai  (Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius) pateiktam raštiškam transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymui (kartu turi būti pateikta mokėjimo pavedimo išrašo kopija, kuri, apmokėjus už rezervaciją, atsiunčiama rezervacijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu), Direkcija, įvertinusi prašymo pagrįstumą, grąžina sumokėto mokesčio sumą transporto priemonės savininkui ar valdytojui  į jo banko Lietuvos Respublikoje sąskaitą per 45 kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Transporto priemonės savininko ar valdytojo sumokėti mokesčio pervedimo kaštai negrąžinami.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21.  Lėšos, gautos už išankstinę registraciją, priskiriamos Direkcijos pajamoms ir naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Mokesčio už išankstinę registraciją dydis gali būti keičiamas ne dažniau kaip kartą per metus.

_________________