lt ru en

--
 

1
Pasirinkite transporto priemonių grupę

2
Pasirinkite pasienio kontrolės punktą

3
Pasirinkite pageidauja- mą eilės tipą

4
Pasirinkite norimą sienos kirtimo laiką

5
Informacija apie vairuotoją

6
Transporto priemonės duomenys

7
Rezer- vacijos patvir- tinimas

Pasirinkite transporto priemonės kategoriją


Transporto priemonės kategorija