lt ru en

--
 

Legislation governing the registration of an electronic border crossing:

1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas 2 straipsnis 2, 3, 6, 8, 9, 11 punktai, 9 straipsnis 2, 3 punktai, 13¹ str. 1, 2 punktai (nuo 2012 – 02 – 27).. (Nr. IX-747, 2002 - 02 - 28, Žin., 2002, Nr. 29 1034 (2002-03-20) nuostatos;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 296 „Dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos steigimo“ 1 punkto nuostatos (Žin., 2005, Nr. 38-1229; 2010, Nr. 99-5134);

3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas 38 straipsnis 4 punkto nuostatos (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

4. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-653;

5. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-653;

6. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Kybartų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašu;

7. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Medininkų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašu;

8. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašu;

9. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Šalčininkų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo tvarkos vykdymo aprašu;

10. Mokėjimo už Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos elektroninę paslaugą tvarkos aprašu;

11. Mokesčio už Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos elektroninę paslaugą dydžio nustatymo tvarkos aprašu.