lt ru en

--
 

EVIS valdoma ir EVIS paslaugos teikiamos vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo  13¹ str.  nuostatomis;

2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo  nuostatomis;

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;

4. Lietuvos Respublikos sienos ir jos apsaugos įstatymo nuostatomis;

5. Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126 ,,Dėl Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo";

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 „Dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos steigimo“ 1 punkto nuostatomis;

7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo" 8.4.2 papunkčio nuostatomis;

8. Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos nuostatais ir Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3-490(1.5E) ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3-653 ,,Dėl Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo", pakeitimo";

9. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Kybartų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašu;

10. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Medininkų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašu;

11. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašu;

12. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Šalčininkų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo tvarkos vykdymo aprašu;

13. Mokėjimo už Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos elektroninę paslaugą tvarkos aprašu;

14. Mokesčio už Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos elektroninę paslaugą dydžio nustatymo tvarkos aprašu.